#Save# Surat Thani Airport

ทสฎ.ห่างกัน แต่ไม่ห่างไกล สู้วิกฤต โควิด-19 ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันเชื้อCOVID-19

Hot News

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563

19:30

ทสฎ.ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

     วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19 ) อย่างเคร่งครัด แบบ New Normal และนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยการจัดจุดสแกนคิวอาร์โค้ด “ไทยชนะ” เพื่อเก็บข้อมูลการเข้า-ออกของผู้โดยสาร ตามนโยบายกระทรวงคมนาคม กำชับให้ผู้โดยสารทุกคนสวมหน้ากากอนามัย การตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออก การจัดจุดพักคอยที่มีการเว้นระยะห่าง จัดจุดบริการเจลแอลกอฮอร์ทำความสะอาดมือ เน้นย้ำให้พนักงานทำความสะอาดสิ่งอำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยาน ทั้งก่อนและหลังเสร็จสิ้นการให้บริการเที่ยวบิน เพื่อให้ผู้ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ปลอดภัยจากเชื้อโควิด19

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563

22:47

ทสฎ.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บังคับการกองบิน7      วันที่ 30 ตุลาคม 2563  นายมารุต ยิ่งคงดี หัวหน้ากลุ่มความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีพร้อมเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บังคับการกองบิน 7 ซึ่งกองทัพอากาศ ได้มีคำสั่งย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการให้ นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน 7 เป็นรองผู้อำนวยการ สำนักบริหารยุทโธปกรณ์ กรมยุทธการทหารอากาศ และให้นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นผู้บังคับการกองบิน 7 ณ บริเวณลานจอด อ.ด้านทิศใต้ กองบิน 7

22:45

ทสฎ. เข้าร่วมพิธีทำบุญสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี


      วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายสุขสวัสดิ์ สุขวรรณโณ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี พร้อมกับเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2563 โดยมีนายสาโรจ กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการทำบุญเสริมสิริมงคล และพบปะเครือข่าย ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ( โรงเรียนศรีมิลินท์อนุสรณ์ ) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


19:21

กระเป๋าหายได้คืนค่ะ

 


        วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายภัลลพ เผือกภูมิ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้พบกระเป๋าภายในมี สร้อยคอ สร้อยข้อมือ และตุ้มหู บริเวณเก้าอี้หน้าอาคารผู้โดยสาร จึงนำมามอบให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประกาศตามหาเจ้าของกระเป๋าดังกล่าว ( 29 ต.ค.2563 ) คุณณัฏฐิกา ถาวงษ์เพีย เจ้าของ ได้มาติดต่อขอรับกระเป๋า ดังกล่าวคืน พร้อมกับกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี


วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563

05:50

รองเท้าหายได้คืนค่ะ


    วันที่ 28 ตุลาคม 2563 พนักงานทำความสะอาดได้พบถุงรองเท้าบริเวณชั้น 2 จึงนำมามอบให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เก็บไว้ เพื่อเจ้าของได้มาติดต่อรับคืนต่อไป
     หลังจากนั้น คุณอรพิมล เต็งเฉี้ยง เจ้าของรองเท้าดังกล่าวได้ติดต่อมาเพื่อขอรับคืน บริเวณเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ โดยเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีเป็นผู้ส่งมอบคืนให้กับเจ้าของ เจ้าของดีใจและได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563

00:13

ทสฎ.พร้อมไทยเวียตเจ็ทแอร์ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
                                                                         


                วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายสุขสวัสดิ์ สุขวรรณโณ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ เข้าพบ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรับฟังคำชี้แจงและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการด้านการบิน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์จังหวัด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องศรีสุราษฎร์ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563

00:36

ทสฎ. ร่วมเป็นประธานในงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหัวสวน
วันที่ 24 ตุลาคม 2563
               ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหัวสวน ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี นายสุวิทย์ แร่ทอง หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมและบำรุงรักษา และ นายมารุต ยิ่งคงดี หัวหน้ากลุ่มความปลอดภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชุมชน