Surat Thani Airport

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรม

Hot News

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562

22:12

"จุรินทร์" ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการกล่องบรรจุผลไม้


    วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายประจวบ นาทอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ร่วมให้การต้อนรับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์ ซึ่งเดินทางมาปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    ในการนี้ได้เยี่ยมชมจุดให้บริการ โครงการ “ซื้อผลไม้ไทย ช่วยเกษตรกรไทย หิ้วสบาย ทุกสายการบิน” ซึ่งเป็นนโยบายช่วยเหลือด้านการตลาดให้กับผลไม้ไทย ปี 2562 โดยมีท่าอากาศยานนำร่อง 4 แห่ง ในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ได้แก่ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานชุมพร ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช และท่าอากาศยานนราธิวาส
    ทั้งนี้ผู้โดยสารที่เดินทางกับสายการบิน ไทยสมายล์ นกแอร์ และไทยแอร์เอเชีย สามารถติดต่อแพ็คผลไม้โหลดฟรีขึ้นเครื่องได้ 20 กิโลกรัมต่อท่าน ณ บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี โดยโครงการนี้จะจัดไปจนถึงมกราคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562

21:37

กระเป๋าเงินหายได้คืน


วันที่ 19 สิงหาคม 2562
คุณเฉลิม ศรีทองแก้ว ได้มาติดต่อขอรับกระเป๋าเงิน
ซึ่งได้ลืมไว้บริเวณจุดตรวจค้น ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562
โดยมีเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานเป็นผู้ส่งมอบ


วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562

22:21

ทสฎ. ครีมกันแดดสนับสนุนกีฬา พุนพินสัมพันธ์เกมส์ ประจำปี2562


วัน

ที่ 15 สิงหาคม 2562
      ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ได้มอบ ครีมและสเปรย์กันแดด ซึ่งมีปริมาตรเกินกำหนด ที่ได้จากการตรวจค้นสัมภาระผู้โดยสาร บริเวณห้องผู้โดยสารขาออก เพื่อสนับสนุน ให้แก่ น้องๆนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬา "พุนพินสัมพันธ์เกมส์ " ประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562

06:35

ทสฎ.เข้าร่วมพิธี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
     วันที่ 12 ส.ค. 2562 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมี นายประจวบ นาทอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีพร้อมตัวแทนเจ้าหน้าที่อากาศยานสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว


วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562

04:07

ทสฎ.รับมอบกล่องบรรจุผลไม้ ตามมาตรการช่วยเหลือด้านการตลาดผลไม้ ปี 2562

     ด้วยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ มีนโยบายในการกำหนดแผนการ/มาตรการช่วยเหลือด้านการตลาดผลไม้ ปี2562 โดยร่วมกับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องตกลงร่วมกันสนับสนุนเกษตรกรให้มีช่องทางการจำหน่ายผลผลิตและกระตุ้นให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลไม้มากขึ้นโดยกรมท่าอากาศยานสายการบินต่างๆ ได้แก่ ไทยสมายล์ นกแอร์ แอร์เอเชีย บางกอกแอร์เวย์พร้อมให้การสนับสนุน
     ทั้งนี้ กรมการค้าภายในได้มอบกล่องบรรจุผลไม้จำนวน 40 กล่อง พร้อมสติ๊กเกอร์ติดข้างกล่อง และแผ่นประชาสัมพันธ์ให้กับท่าอากาศยานเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารกรณีซื้อผลไม้และประสงค์จะนำกลับพร้อมการเดินทาง โดย นายสุวิทย์ แร่ทอง หัวหน้ากลุ่มวิศกรรมและบำรุงรักษา        เป็นตัวแทนรับมอบกล่องบรรจุผลไม้ดังกล่าว ซึ่งสามารถติดต่อรับได้ที่เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562

05:44

ทสฎ.เข้าร่วมพิธีเปิด งานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร และกิ่งกาชาดอำเภอบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 29      จังหวัดสุราษฎร์ธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอบ้านนาสาร และเทศบาลเมืองนาสาร ได้จัดงานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร และกิ่งกาชาดอำเภอบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-12 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณริมคลองฉวาง ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่ง นายประจวบ นาทอง นักวิชาการขนส่งชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีพร้อมตัวแทนเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562

23:04

ทสฎ.ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

     วันที่ 2 สิงหาคม 2562  ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ระดับชั้นปวช.1 ภาษาต่างประเทศธุรกิจ ที่เดินทางเข้ามาศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการให้บริการของท่าอากาศยาน
    ในการนี้เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานได้ให้ความรู้และพานักเรียนเข้าเยี่ยมชมท่าอากาศยาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนและเกิดความรู้ความเข้าใจในลักษณะงานตามวิชาชีพที่ศึกษานั้น  และนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับสาขาที่เรียนต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

21:39

ทสฎ.เข้าร่วมพิธี วันครบรอบ 104ปี การพระราชทานนาม "สุราษฎร์ธานี"

      วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเทศบาลเมืองท่าข้าม ได้จัดงานเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันครบรอบ 104 ปี การพระราชทานนาม "สุราษฎร์ธานี" โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ณ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ซึ่งมี นายประจวบ นาทองรักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีพร้อมตัวแทนเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว
06:43

ทสฎ. เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10


    วันที่ 28 ก.ค. 2562 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมี นายประจวบ นาทอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีพร้อมตัวแทนเจ้าหน้าที่อากาศยานสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

21:48

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานประจำช่องทางและคณะทำงานพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศ


   วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายประจวบ นาทอง นักวิชาการขนส่งชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ได้เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานประจำช่องทางและคณะทำงานพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ซึ่งจัดโดยนายเจตวัฒน์ คมขาว หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศประจำท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
   โดยมีนางสาวเรไร จันทรนราย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นผู้บรรยายให้ข้อมูล และมีเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมช่องทางการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ และปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
03:20

ทสฎ. ร่วมบริจาคของเหลว เจล สเปรย์ ที่มีปริมาณเกินกำหนดซึ่งเป็นสิ่งของต้องห้ามแก่บ้านศรีสุราษฎร์

           วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายดนุชนม์ นิรมาณธรรมกุล หัวหน้ากลุ่มรักษาความปลอดภัย
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นายชุมพล แสงอรุณ หัวหน้างานรักษาความปลอดภัยพร้อม
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย นำของเหลว เจล สเปรย์ ที่มีปริมาณเกินที่กำหนดซึ่งเป็นสิ่งของต้องห้ามที่ไม่สามารถให้ผู้โดยสารนำติดตัวขึ้นบนอากาศยานได้ นำไปบริจาคให้กับสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี