Surat Thani Airport

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรม

Hot News

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563

05:28

ทสฎ.เข้าร่วมพิธีในวันกองทัพไทย


วันที่ 18 มกราคม 2563
          นายอรรถพล วิจิตต์พันธ์ หัวหน้ากลุ่มรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พล.ต.ทรงพล สุมนาวดี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กองทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563

22:45

ทสฎ.มอบของรางวัล "วันรวมน้ำใจ"

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563
        ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี มอบรางวัลสนับสนุนกิจกรรมการออกร้านนาวากาชาด ในการจัดงาน "งานของดีเมืองสุราษฎร์ และกาชาดจังหวัด ประจำปี 2563" ในพิธี "วันรวมน้ำใจ" โดยมี นายมารุต ยิ่งคงดี หัวหน้ากลุ่มพิธีการบินและอำนวยความสะดวก เป็นผู้มอบของรางวัลและ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบของรางวัล ณ บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 3 - 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22:01

ทสฎ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563
       ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา" เพื่อพัฒนา เก็บขยะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
20:53

ทสฎ.ร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหง มหาราช ประจำปี พ.ศ.2563
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563  
     ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี นายอรรถพล วิจิตต์พันธ์ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มรักษาความปลอดภัย พร้อมตัวแทนเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงานรัฐพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธี ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563

18:36

ทสฎ. ให้การต้อนรับพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563
         ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงานด้านการศึกษา ณ ห้องประชุมครุพัฒน์ ชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ นายสุขสวัสดิ์ สุขวรรณโณ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ
05:24

ทสฏ.ร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ นางแฉล้ม พิมพ์โพธิ์ มารดา นายนเรศ พิมพ์โพธิ์ เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง

     วันที่ 14 มกราคม 2563 นายสุขสวัสดิ์ สุขวรรณโณ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 
นายมารุต ยิ่งคงดี หัวหน้ากลุ่มพิธีการบินและอำนวยความสะดวก นางศุภลักษณ์ สิงห์มณี 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป นายสุวิทย์ แร่ทอง หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมและบำรุงรักษา พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ นางแฉล้ม พิมพ์โพธิ์ มารดา
นายนเรศ พิมพ์โพธิ์ เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิงท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ในการนี้ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน ได้ร่วมทำบุญพร้อมมอบพวงหรีด แสดงความเสียใจและให้กำลังใจกับทางครอบครัวดังกล่าว


02:08

ทสฎ.แบ่งปัน มอบสิ่งของที่ได้จากการตรวจค้น แก่ ร.ร.และ ร.พ.

วันที่ 14 มกราคม 2563 ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี โดยนายอรรถพล วิจิตต์พันธ์ หัวหน้ากลุ่มรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน ได้มอบ กรรไกร คัตเตอร์ รวมถึงของเหลวอื่น ที่ได้จากการตรวจค้นสัมภาระผู้โดยสาร บริเวณห้องผู้โดยสารขาออก ให้กับ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ผู้รับนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563

22:42

ทสฎ.ร่วมสนับสนุนของรางวัลงานกาชาด
วันที่ 14 มกราคม 2563

   นายสุขสวัสดิ์ สุขวรรณโณ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายมารุต ยิ่งคงดี หัวหน้ากลุ่มพิธีการบินและอำนวยความสะดวก และเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีร่วมสนับสนุนของรางวัลเนื่องในกิจกรรม "งานของดีเมืองสุราษฎร์ และกาชาดจังหวัด ประจำปี 2563" โดยมี นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นผู้รับมอบของรางวัล ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 3 - 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี