#Save# Surat Thani Airport

ทสฎ.ห่างกัน แต่ไม่ห่างไกล สู้วิกฤต โควิด-19 ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันเชื้อCOVID-19

Hot News

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

04:47

ประชุมตรวจรับงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามบิน


      ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี นายสุขสวัสดิ์ สุขวรรณโณ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ร่วมกับกลุ่มวิศกรรมและบำรุงรักษา ให้การต้อนรับ นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ด้านมาตรฐาน ซึ่งเป็นประธานในการประชุม ตรวจรับงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามบินทั้งระบบของท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563

18:44

ทสฎ.คุมเข้มคัดกรอง!!ย้ำ สแกนคิวอาร์โค้ดไทยชนะทสฎ.คุมเข้มคัดกรองอุณหภูมิผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน !!!พร้อมย้ำทุกท่านสแกนคิวอาร์โค้ดไทยชนะ

ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกอย่างเข้มงวด เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
18:12

ทสฎ.ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน
           ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของเจ้าหน้าที่    ท่าอากาศยาน และบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยาน จากนั้นให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวลงชื่อ เบอร์โทรติดต่อ และอุณหภูมิที่ได้วัดลงในรายงาน
การคัดกรองก่อนเริ่มปฏิบัติงาน เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุม และรับมือกับสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19)


18:02

เดินทางมั่นใจ ปลอดภัย ไร้กังวลกับ ทสฎ.

      ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกอุปกรณ์ต่างๆ ในการให้บริการผู้โดยสาร และอุปกรณ์ต่างๆในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในท่าอากาศยาน โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อและ
น้ำยาทำความสะอาด เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19(COVID-19)

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563

19:11

เดินทางปลอดภัย ไร้กังวลกับทสฎ!!!!
      ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกอุปกรณ์ต่างๆ ในการให้บริการผู้โดยสาร และอุปกรณ์ต่างๆในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในท่าอากาศยาน โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อและน้ำยาทำความสะอาด เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19(COVID-19)
18:42

ทสฎ. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน และบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน และบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยาน จากนั้นให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวลงชื่อ เบอร์โทรติดต่อ และอุณภูมิที่ได้วัดลงในรายงานการคัดกรองก่อนเริ่มปฏิบัติงาน เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุม และรับมือกับสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19)