Surat Thani Airport

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรม

Hot News

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

02:04

ทสฎ. เปลี่ยนหลอดไฟบริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคารผู้โดยสารและอาคารสินค้า และทำความสะอาดห้องจ่ายลมเย็นวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี นำโดย นายสุขสวัสดิ์ สุขวรรณโณ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ชุด A ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องจ่ายลมเย็น อาคารผู้โดยสารชั้น 2 และเปลี่ยนหลอดไฟบริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคารผู้โดยสารและอาคารสินค้า(คาร์โก้) เพื่อเพิ่มแสงสว่างบริเวณทางเดินให้กับผู้ใช้บริการที่มารับสินค้า

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

22:17

ทสฎ.ติดตั้งรั้วกั้นไหล่ทาง ป้องกันอุบัติเหตุ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
      ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่กลุ่มวิศวกรรมและบำรุงรักษา ร่วมกันติดตั้งแผงรั้วกั้นไหล่ทางบริเวณปากทางเข้าท่าอากาศยาน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถมองเห็นไหล่ทางชัดเจน และช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบริเวณทางเข้าท่าอากาศยาน

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

23:02

ดับเพลิงฯ ทสฎ. ร่วมปรับปรุงทางเข้าสนามบินวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
    ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี กลุ่มความปลอดภัย โดยมี นายทองพิทักษ์ เพชรทอง เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ได้นำเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำความสะอาดประตู ป้อมยาม และป้ายท่าอากาศยาน บริเวณทางเข้าท่าอากาศยาน เพื่อให้เกิดความสวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าอากาศยาน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

02:34

ช่างฯ ทสฎ. ร่วมปรับปรุงป้อมยามเก่า


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
   
เจ้าหน้าที่กลุ่มวิศวกรรมและบำรุงรักษา ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี นำโดย 
ว่าที่ร้อยตรี อัฒพล ด้วงดี ร่วมกันปรับปรุงซ่อมแซมป้อมยามเก่า บริเวณทางเข้าท่าอากาศยาน โดยทำการเปลี่ยนหลอดไฟ เปลี่ยนตู้ไฟ เก็บสายไฟส่องป้าย และจัดการห้องน้ำภายในป้อม เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทาสีป้อมให้สวยงาม และพร้อมใช้งานในการต่อไป